V sredo na vladi potrjeni tretji protikoronski zakon do konca 2021 izničuje takorekoč vse naravovarstvene in okoljevarstvene varovalke pri gradnji velikih objektov:


  1. Investitorjem omogoča, da gradijo brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
  2. Pristojne javne zavode podreja in postavlja v službo zasebnih investitorjev.
  3. Odpira vrata za zlorabe, saj iz postopkov meče vse, ki lahko nanje opozorijo, s čimer tudi:
  4. Ukinja nadzor sodišč nad odločitvami ministrstva za okolje.


Zato pozivamo poslance, da zavrnejo določila zadnjega proti-koronskega zakona, ker:


Hočemo razvoj. A ne razvoja, ki bo uničil reke, krčil gozdove, zabetoniral najboljša kmetijska zemljišča in opustošil našo biodiverziteto.

Hočemo investicije. A ne investicij, katerih cilj je samo dobiček vlagateljev brez ozira na trajnostni razvoj družbe in gospodarstva.

Hočemo delovna mesta. A ne delovnih mest, ki so pred gradnjo obljubljena, po koncu projekta pa o njih ni ne duha ne sluha.

Hočemo ministrstvo za okolje, ki bo ščitilo okolje in varovalo naravo ter strogo presojalo vplive potencialnih investicij na okolje – ne pa spodbujalo gradbene investicije za vsako ceno.

Hočemo močne varovalke pred napakami in korupcijo. Zato hočemo možnost, da se dvomljive odločitve ministrstev presojajo tudi na sodišču.

Hočemo strokovnost. Zato hočemo, da imajo strokovnjaki iz pristojnih javnih zavodov pomembno besedo pri izdaji gradbenih dovoljenj, in hočemo, da imajo pristojni javni zavodi pravico do negativnega mnenja.

Hočemo javno razpravo. Zato hočemo, da se upošteva mnenje civilne družbe in strokovnjakov. Ne pa sprejemanja ukrepov, ki ne uživajo podpore javnosti in so v nasprotju z ustavo, okoljskim pravom EU in mednarodnimi konvencijami.

Hočemo trajnostni razvoj. Zato hočemo preoblikovanje gospodarstva in družbe tako, da se ohranja zdravo življenjsko okolje in varuje naše naravne vire – za nas in za prihodnje generacije.

Hočemo zdravo, varno in demokratično prihodnost zase in za vse, ki pridejo za nami.


Zato vas pozivamo: zavrnite sporna določila tretjega proti-koronskega paketa.


Podpiši peticijo proti razprodaji naše prihodnosti!

Hvala, ker ti je mar! <3
0%
Zbranih / 40000 podpisov.

Spletno mesto z 💖 postavil Danes je nov dan.